Кожата е анатомичен орган, мекото външно покритие на тялото при гръбначнитеживотни. Тя се отличава по структура, химичен състав и произход от покритието на други животни, като екзоскелета при някои безгръбначни.

Основните функции на кожата са да предпазва тялото от механични въздействия, патогенни и прекалена загуба на вода. Тя служи и за топлоизолация, регулиране на температурата, както и като рецептор за част от сетивата.

При бозайниците кожата е най-големият орган, част от покривната система, и включва няколко слоя ектодермални тъкани. Всички бозайници имат косми по кожата си, дори морските, при които те са труднозабележими. Кожата на останалите гръбначни има различни характеристики от тази на бозайниците. Влечугите и рибите имат твърди защитни люспи, а птиците - пера, а кожата на земноводните е частично пропусклива и позволява осмозата на някои вещества.

Кожата е изградена от два основни слоя - епидермис и дерма. Под дермата е разположен още един вътрешен слой - подкожие (хиподерма), изградено главно от мастни клетки и в различните части от тялото е с различна дебелина. Епидермисът е съставен от 2 слоя — герминативен (в него клетките непрекъснато се делят) и рогов (съставен от мъртви клетки). В основата на епидермиса се намират пигментни клетки, съдържащи меланин, който придава цвета на кожата.

Съдържание
1 Епидермис
1.1 Рогов слой
2 Дерма
2.1 Потни жлези
2.2 Мастни жлези
3 Придатъци на кожата
4 Функции на кожата
5 Хигиена на кожата