Клиентски досиета
 
Воденето на досие на всеки клиент, в което да се описва всичко от самото начало подобрява значително работата с тях. По този начин имаме пълна информация за клиентите, за нашите действия и решения, за продуктите, които сме използвали, за процедурите, които сме извършили и т.н.

Целта на клиентското досие е да се систематизира всичко, което се случва от момента на първото обаждане на клиента.

Това води до значително подобряване на връзката ни с клиента, тъй във всеки момент ние знаем кога е бил при нас, кога трябва да се направи следващата процедура, какъв грим харесва, какви продукти са най-подходящи за неговия тип кожа и т.н.

Клиентското досие може да е на хартиен носител, но много по-голямо удобство е когато е на електронен носител. За това добре би било да умеем да работим с компютър.

Ще ви запознаем с основните неща, които трябва да знаем при работа с компютър.