Анатомия и физиология на човека

Тялото се състои от глава, туловище, крайници, торс. Всяка от тези части(глава, торс, крайници)  притежава костен скелет покрит с тъкани-кожа, мускули, мастна тъкан, кръвоносни съдове, нерви.

Тъкани
Клетките в многоглетъчните организми са специализирани да изпълняват определени функции.

Съвкупност от клетки със сходен строеж и функции заедно с многоклетъчното вещество се нарича тъкан.

Човешкият организъм е изграден от около 300 милиарда клетки, които са групирани в следните основни тъкани: Епителна, Съединителна, Кръвна, Мускулнаи Нервна.