С изчитането на текста по-доло, всеки потребител, посетител или гост се запознава с общите условия залегнали в сайта. Всеки един от гореизброените е длъжен да се запознае с тези условия и при предприемането на действия в сайта, декларира че е запознат с тях. Всеки един посетител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

ВЕЛИСИМО ЕООД е изключителен представител на марката Make-Up Studio за Република България. Ние сме само и единствено разпространители на продуктите предлагани на тази страница. ВЕЛИСИМО ЕООД и в частност Make-UpStudio.bg си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.


Поръчка:

1) Всяко физическо или юредическо лице е длъжно при регистрирането си в сайта да впише вярни, точни и коректни данни и по този начин да създаде своят профил в нашата система. ВЕЛИСИМО и в частност Make-UpStudio.bg се ангажира да не предоставя или продава личната информация на своите клиенти на трети лица или фирми.
2) Чрез създанането на потребителска регистрация, лицето придобива правото да:
- редактира личните си данни;
- променя паролата си за достъп;
- променя адресите за доставка и фактуриране;
- възможност за събиране на точки;
- възможност за събиране и използване на ваучери за намаление;
- възможност за извършване на реална поръчка.
3) Make-UpStudio.bg и в частност ВЕЛИСИМО ЕООД си запазва правото да премахва, редактира, блокира потребителски профили по собствено усмотрение и без предварително анонсиране.
4) Наличностите в сайта са примерно заложени и поради характера на нашата дейност е възможно невярно подаване на налични продукти, тъй като поръчките по телефон, скайп или на място в търговските обекти няма как да бъде отразено в сайта.
5) Цените в сайта са в български левове за един брой с включен ДДС. Към крайната цена на поръчката се начислява и сумата за доставка.
6) При поръчка потребителят посочва задължително: адрес, телефон и e-mail. При подаването на невярна/неточна информация фирмата не се задължава с изпълнението на поръчката.
 7) Потребителя се ангажира да изрази съгласието или отказа да получи пратката си, когато оператор на Make-UpStudio.bg се свърже с него по телефон или e-mail. Операторите на Make-UpStudio.bg проверява достоверността на данните, на всеки клиент единствено при първа поръчка. При повторни поръчки на същото лице, от същата регистрация, и когато не са налице допълнителни затруднения или уточнения, операторите не са длъжни да се свързват с потребителя.
8) Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
9) Чрез натискането на бутона "Потвърди поръчката", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор.
10) Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта.


Доставка:

1) Доставката се извършва до адрес на клиента от куриерска фирма, предварително избрана от него.  Клиента се задължава да осигури човек, който да приеме и/или заплати пратката, ако не е в състояние да я приеме лично. Ако клиента или упълномощеното от него лице не са в състояние да приемат пратката, тя се връща в най-близкият офис на куриерската фирма. 
2) Ако потребителят е ангажирал трето лице за приемане на пратката, то той няма право да отвори рекламация при евентуален проблем със стоката.
3) Разходите по доставката се поемат от страна на клиента, а сумата е предварително начислена в крайната сума на поръчката. Изключение правят промо офертите, предварително посочени че са с безплатна доставка.
4) Make-UpStudio.bg или куриер от логистичната фирма се задължават да уведомят клиента при възникване на внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното доставяне на поръчката.
5) Всяка пратка пътува с опция "преглед преди заплащане" т.е. потребителя може да прегледа съдържанието на пратката преди да заплати съответната сума на куриера.

 

Отказ:

1) Потребителят има право да откаже направената от него поръчка при следните условия:- несъответсвие на поръчаният с доставеният продукт;- стоката е претърпяла щета по време на транспортирането;- цената при доставянето на поръчката, не отговаря на крайната сума при потвърждаването на поръчката;- не е спазен срока за доставка.
2) В случаите на подменена стока по наша вина, транспортните услуги по транспортирането на пратката в обратна посока и последващото й изпращане са за сметка на Make-UpStudio.bg и в частност ВЕЛИСИМО  ООД.
3) По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.
4) Методите за отказване на поръчката са:- чрез е-mail- чрез телефонно обаждане- на място пред куриера, при доставката на поръчката.


Ограничения:

1) Потребителите и посетителите в сайта могат да се възползват свободно от ресурсите в сайта, в случай че не нарушават общите условия и авторски права върху съдържащите се в сайта текстове, изображения и скриптове.
2) Информацията и изображенията в сайта са предмет на авторско право, принадлежащо само и единствено на Make-UpStudio.bg и в частност ВЕЛИСИМО ЕООД. Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение Make-UpStudio.bg с цел лично облагодетелстване на себе си, и/или облагодетелстване на трети лица. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват сайта с фиктивна информация.
3) Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.
4) Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.


Отговорности:

1) Make-UpStudio.bg не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с:- актуалността на информацията, която поддържа в сайта; - отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; - отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
2) Make-UpStudio.bg не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (външни линкове).
3) Make-UpStudio.bg не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. 
4) Make-UpStudio.bg не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.Make-UpStudio.bg.
5) Make-UpStudio.bg не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.6) Make-UpStudio.bg не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
7) Make-UpStudio.bg не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
8) Make-UpStudio.bg не носи отговорност при несъответствие в изображенията на продуктите.
9) Make-UpStudio.bg се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.