СЪДЪРЖАНИЕ: 
1.   Видове мигли
2.   Лепило за мигли
3.   Почистващи течности
4.   Техники за поставяне
5.   Съвет.