Colours used in this catalogue closely represent reality, however differences may occur.
Цветовете, използвани в този каталог се доближават почти изцяло до реалните, но в някои случаи може да има малки разлики.